< Όλα τα θέματα

ΧΑ838577 μη συννομη σημανση εργων… και λοιπα

Στο ήδη αναρτημένο αίτημα μου με αρ.ΧΑ838577 επισημαίνω μεταξύ άλλων την έλλειψη σήμανσης των συγκεκριμένων ορυγμάτων, μετά από έγγραφη διαμαρτυρία μου προς ΤΡΟΧΑΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, χωρίς απάντηση ακόμα.

Κάποιος-οι απλά τοποθέτησαν αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες .

Επειδή αυτή δεν είναι η προβλεπόμενη σήμανση ας κοιτάξουν τι προβλέπεται σχετικά από τη νομοθεσία.

Επίσης όποιος υποστεί υλική ζημία, ατύχημα ή τραυματισμό, υπόχρεος είναι ο δήμος μας και αστικών και ποινικών ευθυνών γιατί δεν έχει χορηγήσει άδεια για τομή ή εκσκαφή για τα έργα και δεν φροντίζει για τη τήρηση του κοκ και του νομικού πλαισίου για σήμανση έργων, παρόλο που έχει ενημερωθεί.

1 σχόλιο

 • Ο/Η ΜΑΛΒΙΝΑ λέει:

  Επειδή, εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ/τος 410/1995 «Περί Κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος» (ήδη άρθρο 24 του ν. 3463/2006), ορίζονται τα εξής: «1. Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της. Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: α) η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία: ι) συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, πλατειών, γεφυρών και έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων. . . . .». Από το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων με τις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα συντήρησης των οδών στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων, προκύπτει ότι αυτές αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και συγκεκριμένα στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία αυτών και των οχημάτων, και επομένως, σε περίπτωση παράλειψης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, της οφειλόμενης, κατά τούτο, νόμιμης υποχρεώσεως, δημιουργεί ευθύνη αυτού και αντίστοιχη αξίωση των πολιτών προς αποκατάσταση της εξ αυτής προσγενόμενης σ’ αυτούς ζημίας (πρβλ. ΣτΕ 2891, 2774, 1595/99 7μ., 2763/99).Δ ημοτικοί ή κοινοτικοί οδοί είναι αυτοί που εξυπηρετούν τις πάσης φύσεως ανάγκες
  ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων. (άρθρο 4 Ν.3155/1955) Εξάλλου στο αρ. 75 παρ. 1 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) ορίζεται ότι «οι Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές
  διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις…». Στην αρμοδιότητα των Δήμων εμπίπτει
  σύμφωνα με την παρ. γ4 του αρ. 75 ΚΔΚ «η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων,
  μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
  γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα
  με τη κείμενη νομοθεσία», επίσης κατά τη παρ. γ 11 του ιδίου άρθρου «η μέριμνα και λήψη μέτρων για
  τη προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που
  εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και
  εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου….», κατά δε τη παρ. γ13 στην αρμοδιότητα των
  Δήμων ανήκει «η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους».
  3. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και
  συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α’63) «Αι Δημοτικαί και Κοινοτικοί Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται
  και συντηρούνται υπο των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων..
  ΑΛΛΑ
  «στου κουφου τη πορτα οσο θελεις βροντα» και «οσα δεν φτανει η αλεπου …» είναι που θα γίνει καλυτερη η πόλη μας σύμφωνα με τις συνεντεύξεις του αγαπητού μας δημάρχου!!
  1/2/2017

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK