< Όλα τα θέματα

ΠΟΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 10.100 ΕΥΡΩ ΤΟ 2014 ΚΑΙ 2015 ;(Α’ ΜΕΡΟΣ)

Ανακοινωση του Δήμου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας νοεμβριος 2016
Πραγματοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της αρδευτικής λειτουργίας των φρεατίων και των αγωγών στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας.

Από τις εργασίες της προηγούμενης εβδομάδας στην Στρ. Καραϊσκάκη αναδείχθηκε η χρόνια εγκατάλειψη και η μη σωστή συντήρηση του δικτύου άρδευση εδώ και πολλά χρόνια. Οι εργάτες με ζήλο και αυταπάρνηση καθάρισαν τους σχεδόν αχρηστεμένους σωλήνες και με βάση τα λεγόμενά τους για κάθε μέτρο που καθάριζαν έβγαζαν τρείς με τέσσερις σακούλες μπάζα!!
Οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχιστούν ώστε να αποκατασταθεί η αρδευτική ικανότητα του υπάρχοντος δικτύου σε όλους τους κεντρικούς δρόμος και τις περιοχές που κινδυνεύουν από τις νεροποντές, αλλά και τη δυσοσμία που αναδύεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΑΔΑ ΩΙ3ΑΩΗ3-ΤΓΧ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. 25.6262.0004
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡΙΘ.ΕΝΤ._____________
Aρ. Πρωτ.: 35669/03-11-2014 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψιν :
• Tις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «_Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
• Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008).
• Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ Α΄/27-11-1995).
• Την υπ’ αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/ Β΄/ 11-08-2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
• Τις σχετικές πιστώσεις που γράφτηκαν στον προϋπολογισμό του _ήμου οικον. έτους 2014 συνολικής
• αξίας €6.000,00 του Κ.Α. 25.6262.0004 με τίτλο Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων.
• Την Α.Α.Υ. 446/21-10-2014 με αριθ. έγκρισης την 235/21-10-2014 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής &
• Α_Α: 7ΓΞ8QΗ3-Χ7Σ.
• Την 08/2014 μελέτη της _/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται Καθαρισμό φρεατίων ομβρίων για τα έτη 2014-2015.
• Την αξία της εργασίας που ανέρχεται στο ποσό των €10.100,00, εκ του οποίου ποσό έως €6.000,00 θα
• απορροφηθεί το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό εντός του έτους 2015.
• Την με αρ. πρωτ. 35522/2014 γνωμοδότηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης που ορίσθηκε με
• την 246/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
• Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
• Την έγκριση της με αριθ. 08/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την παροχή της υπηρεσίας
• καθαρισμό φρεατίων ομβρίων, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
• Την ανάθεση της εργασίας στην OLYMPIC ELEVATOR Κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε αξίας
• €10.100,00, εκ του οποίου ποσό έως €6.000,00 θα απορροφηθεί το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό εντός
• του έτους 2015.
• Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου με βάση τα νόμιμα
• δικαιολογητικά.
• Χαϊδάρι 03/11/2014

• Σύμφωνα με την ΑΔΑ 6ΒΘΓΩΗ3-ΧΕΝ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ _ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• _ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:2015 Κ.Α.:80.8113
• ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά
• Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α
• ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ _ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
• ΑΡΙΘΜΟΣ : 83
• _Δικαιούχος : ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ι.Κ.Ε
• ————————————————————————————————–
• | Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
• | Λογαριασμού | | | | |
• ————————————————————————————————-|
• | 80.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 4.105,69 | 944,31 | 5.050,00 |
• | | Παροχές τρίτων | | | |
• Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 4.105,69 | 5.050,00
• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
• ————————————————- ——————————
• | Συνημμένα | | Κρατήσεις | Ποσό |
• ————————————————| —————————–|
• | *Βεβαίωση Υπολοίπου Πίστωσης | | 7ΟΥ | 0,15 |
• | 10-Κατάσταση Πληρωμής | | ΕΝΙΑΙΑ | 4,11 |
• | 10-Κρατήσεις-ΧΑΙ7ΑΡΙ | | ΦΟΡΟΣ | 328,46 | ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
• | 10-Παρακράτηση Φόρου- ΧΑΙ7ΑΡΙ | | | | ΕΥΡ_#5.050,00#
• | ΑΑΥ 446/14, 37/2015 | | | | ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
• | ΑΠΟΦΑΣΗ 7ΗΜΑΡΧΟΥ | | | | ΠΕΝΗΝΤΑ EURO
• | ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 14/15 (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) | | | | ΧΑΪΔΑΡΙ / /2015
• | ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 15/15 (ΚΕΚΛ.ΧΡ.) | | | | Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
• | ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 235/14,16/2015 | | | |
| ΑΡ. ΤΠΥ 7/14 | | | |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ| | |
| ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | | | |
| ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ | | | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ | | | | Ο ΛΑΒΩΝ | |
————————————————- ——————————
Συνολικό Ποσό: 5.050,00
Σύνολο Κρατήσεων : 332,72
Πληρωτέο : 4.717,28
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑ EURO (5.050,00 € ).
Χαϊδάρι, 17/3/2015
Η Αναπλ.Προϊστ/νη
Τμημ.Λογ/ριου &
Προϋ/μου
Αναστασία Κοροντίνη
Η Αναπληρώτρια
_ΔιευθύντριΑ

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK