< Όλα τα θέματα

Επικίνδυνο σημείο λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας σε δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

Επί των οδών Ηλία Βενέζη & Δωδεκανήσου γωνία, όπου στεγάζονται το 17ο Νηπιαγωγείο και το 7ο Γυμνάσιο αντίστοιχα, ο Δήμος έχει αφήσει εκτεθειμένο χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, το κατεστραμμένο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, απο όπου λείπουν οι σχάρες προστασίας. Τα σίδερα που προεξέχουν και το μεγάλο κενό που υπάρχει, αποτελούν κίνδυνο τραυματισμού ενηλίκων αλλά κυρίως των ανηλίκων (νηπιαγωγείου και Γυμνασίου) που διέρχονται καθημερινά από εκεί. Παραθέτω και τις σχετικές εικόνες.

FEEDBACK