< Όλα τα θέματα

Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο οικισμού ή πόλης απαιτείται Έγκριση εργασιών μικρής Κλίμακας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 22ης/2016 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 291
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος που αφορά στην κοπή ή μη δένδρου το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο -Πρόεδρό της Ε.Π.Ζ. και έλαβε υπόψη την αριθμ. 96/2016,απόφαση της Ε.Π.Ζ., συζήτησε διεξοδικά το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προβούν στις απαραίτητες – απαιτούμενες ενέργειες για την
κοπή του δένδρου (πεύκου) λόγω επικινδυνότητας, που βρίσκεται στην οδό Πλαταιών 35, σύμφωνα με την αριθμ.96/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ., όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος και επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης.

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΖ ΚΑΙ ΔΣ απαιτείται ΚΑΙ:

—-Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο οικισμού ή πόλης απαιτείται Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την οικεία υπηρεσία Δόμησης, προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τη παρ. 1 αρθρ5 5174/4-10-2013 «φεκ /2605/Β/15-10-2013).. —
αδα 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝΥΠΕΝ /Γ.Γ.Χ.Σ. Κ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΑΡ. ΠΡ. 46794/4-12-2015

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK