< Όλα τα θέματα

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με την «Αρ. Πρωτ. 8303 /8 Φεβρουαρίου 2008
Αριθμ. Εγκυκλίου : 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑμεΑ »

ΘΕΜΑ: Δίκτυο προσβασιμότητας ΑμεΑ.- Αφαίρεση εμποδίων από
κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών και ΑμεΑ.

ΚΑΙ
((((Δ) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2001 (ΦΕΚ 18 B’)
Με την ανωτέρω απόφαση προβλέπεται ότι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι οικισμών (πλατείες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κλπ) πρέπει να διαμορφώνονται ή να ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ. Επιβάλλεται δε η Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης ενώ οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι παραπάνω κατασκευές γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.)))—-ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 7/ΑΡ. ΠΡ. 9180/10-6-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝΔ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΩ Η ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΔΩΣΑ ΣΤΟΝ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ) ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ —–27-5-2016–
Στις ανωτέρω Οδηγίες Σχεδιασμού και ειδικότερα στο κεφάλαιο 2, ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50μ. και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20μ. Στη ζώνη όδευσης πεζών συμπεριλαμβάνεται ο Οδηγός Όδευσης Τυφλών πλάτους 0,30-0,40μ. διαφορετικής υφής και χρώματος που στοχεύει στη καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Οι παραπάνω διαστάσεις θεωρούνται οι ελάχιστες επιθυμητές για τα νεοσχεδιαζόμενα πολεοδομικά συγκροτήματα και τα νέα ρυμοτομικά σχέδια, ενώ για τα υφιστάμενα ρυμοτομικά σχέδια προτείνεται:
α) για δρόμους πλάτους 12,00μ., ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2,05μ. στο οποίο περιλαμβάνονται 0,20μ. για αρχιτεκτονικές προεξοχές, 1,50μ. για ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και 0,35μ. για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και την κατασκευή κρασπέδου
β) για δρόμους πλάτους 9,00-12,00μ. υποχρεωτικό πλάτος 2,05μ.
γ) για δρόμους πλάτους 6,00-9,00μ. ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (όσο και το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών )και επιθυμητό το 2,05μ.
δ) για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6,00μ. η πεζοδρόμηση.

Για την επίτευξη των παραπάνω ελάχιστων διαστάσεων πλάτους συνιστάται η μείωση του οδοστρώματος, όπου αυτό είναι δυνατό, σε όφελος των πεζοδρομίων και η κατά αποστάσεις απόδοση στο πεζοδρόμιο χώρου σε βάρος της λωρίδας στάθμευσης ,προκειμένου σε αυτό το χώρο να τοποθετηθεί ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός. Σχετικές λεπτομέρειες και τυπικά σχέδια βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html

α) Να επιλεγούν οι περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, όπως το εμπορικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό, αρχαιολογικό, ψυχαγωγικό κέντρο στο οποίο θα εφαρμοστούν οι παραπάνω διατάξεις για τη δημιουργία αλυσίδας ανεμπόδιστης πρόσβασης
β) Να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πρόσβασης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του τοπικού φορέα ΑμεΑ, στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το κοινό, και στο υφιστάμενο πλέγμα πεζοδρομίων toy O.T.A., ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία που εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την κίνηση των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στις επιλεγμένες εγκαταστάσεις και περιοχές
γ) Να ομαδοποιηθούν τα εμπόδια, σε κατηγορίες φυσικών, τεχνητών, αρχιτεκτονικών, διοικητικών, και σε εκείνα που προκύπτουν λόγω συμπεριφοράς των πολιτών.
Από την ομαδοποίηση θα προκύψουν τα εμπόδια που η αφαίρεσή τους απαιτεί ελάχιστες δαπάνες και ενέργεια και είναι άμεσα αντιμετωπίσιμα και τα εμπόδια που απαιτούν ανακατασκευή πεζοδρομίων και πεζοδρομήσεις με τις απαραίτητες τεχνικές και κυκλοφοριακές μελέτες και ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ή τα εμπόδια που απαιτούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη ζώνη όδευσης πεζών στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους στις καταρχήν επιλεγμένες περιοχές κάθε Ο.Τ.Α., παρακαλούμε να προβείτε στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :
α) Αφαίρεση των κλαδιών των δένδρων και θάμνων που εμποδίζουν την ζώνη όδευσης και θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς και ιδιαίτερα τους έχοντες προβλήματα όρασης. Με το κλάδεμα πρέπει να κατευθύνεται η ανάπτυξη των δένδρων προς τα πάνω, τόσο ώστε με το βάρος τις φύλλωσης να εξασφαλίζεται το ελάχιστο ύψος ανεμπόδιστης όδευσης που είναι 2.20 μέτρα, και ο κορμός να στηρίζεται κατάλληλα και με επάρκεια, ώστε να μην προβάλλεται στο χώρο της ανεμπόδιστης όδευσης. Τα παρτέρια, οι ζαρντινιέρες και τα κράσπεδα στις ρίζες των φυτών να μην καταλαμβάνουν ή να εμποδίζουν τη ζώνη όδευσης.
β) Αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων ή του αστικού εξοπλισμού που εμποδίζουν την ελεύθερη ζώνη όδευσης, με προσοχή να μην μένουν προεξοχές στο δάπεδο.
γ) Συντήρηση των πλακών πεζοδρομίου ώστε να είναι στέρεα τοποθετημένες με ισόπεδη επιφάνεια.
δ) Τήρηση της ανεμπόδιστης ζώνης όδευσης πεζών ακόμα και σε ήδη αδειοδοτημένες επιφάνειες χρήσης πεζοδρομίου ή πεζόδρομου για τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα, κλπ.
ε) Τήρηση της ζώνης τυφλών παντελώς ελεύθερης εμποδίων.
στ) Τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ για τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, στις ράμπες ΑμεΑ και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών.
ζ) Αδειοδότηση της εποχιακής πλανόδιας ή στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας εκτός Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών.

Επίσης οι Ο.Τ.Α. πρέπει να προβούν στην εκπόνηση μελετών διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων για το επιλεγμένο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του τοπικού φορέα ΑμεΑ, δίκτυο ή των κυκλοφοριακών μελετών για τις πεζοδρομήσεις οδών και την ένταξη τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΘΗΣΕΑΣ» 2005-2009 μέσω συμπλήρωσης ή τροποποίησης του προγράμματός τους.
Τέλος η άμεση εφαρμογή των ανωτέρω θα επιφέρει την αποτελεσματική βελτίωση στην ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες καθώς και των εμποδιζόμενων ατόμων.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο την παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, της Περιφέρειάς σας για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
Την εγκύκλιο μπορείτε να τη αναζητήσετε και τον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ: www.ypes.gr

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΣΤΟ ΜΑΚΡΙΝΟ ΕΤΟΣ 2008 (ΠΟΥ ΛΕΦΤΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΗΤΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΗΣΕΑΣ» »
ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ -ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΟΔΟΙ -ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ;;;;;;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΟΔΗΓΟΙ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ -ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΜΑΝΣΗ ΚΤΛΠ……
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ -ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΤΛΠ….
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΘΕΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ(ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΤΗΣΗΣ—– Η ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΙΣΧΝΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ -ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ -ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΜΠΑΡΕΣ-ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ)– ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΟΣΟΙ ΝΟΜΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΗΛΩΘΟΥΝ ;;;;ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -!!!!!!!-

ΜΗ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ —- ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ
ΤΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΕΝΩ ΗΣΑΣΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΙ !!!
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΑΣ …

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK